Hälsorisker med svartmögel

Hälsorisker med svartmögel

Något inte alla känner till med svartmögel är att det faktiskt kan vara en hälsorisk att bo i ett hem där det finns. Det är ett vanligt problem i många hem och det kan dröja innan man både upptäcker och gör något åt det mögelangrepp som uppstått. Men det kan faktiskt vara skadligt för dig att under en längre tid vistas i en miljö där det finns svartmögel. Och om du har barn borde du vara extra försiktig. Svartmögel utsöndrar nämligen ett luftburet gift. Det innebär att så länge möglet finns i ditt hem kommer du regelbundet att andas in det här giftet.

 

Astma och andra hälsoproblem

Eftersom giftet du andas in är luftburet kommer symptomen främst i luftvägarna. Det har under senare forskning visat på att man faktiskt kan få astma genom att exponeras av mögel under en längre tid. Det gäller framförallt barn och ungdomar som inte har färdigutvecklade lungor än. Men även vuxna som har astma kan få förvärrade symptom. Även huvudvärk och sämre immunförsvar är vanligt för någon som bott i ett hem där det finns svartmögel.

Testa ditt hem för svartmögel

Så om du misstänker att du har svartmögel i ditt hem borde du göra något åt det innan du eller någon i din omgivning påverkas av det. Om du är osäker på om det rör sig om just svartmögel kan du faktiskt testa det. Det du gör är att du beställer hem ett test som visar på om det är mögel eller inte. Du kan köpa två olika typer av test. Det ena testet är för mögel som syns. Om du exempelvis har svarta prickar i badrummet du misstänker kan vara mögel. Det andra testet är för dold mögel. Du kan ju misstänka att du har mögel i hemmet utan att du ser det. läs mer här för att veta hur du enkelt kan beställa hem dina tester.