Modulsystem ger både bra och prisvärda lokaler

Modulsystem ger både bra och prisvärda lokaler

Istället för att bygga nya fastigheter finns möjligheten att använda färdiga moduler som placeras direkt på platsen. Modulerna tillverkas i fabrik för att sedan monteras där de ska stå. Det går snabbt både att montera dem som att ta bort dem när de inte längre ska användas. Alla moduler går att få specialanpassade efter de specifika önskemål och behov som finns för den verksamhet som lokalerna ska inrymma. Genom att anlita ett företag som är specialiserat på sådana tillfälliga lokaler behövs inga långdragna processer med arkitekter och liknande innan lokalerna kan tas i bruk.

 

Lokaler på lång eller kort sikt?

Istället för att köpa modulerna finns möjlighet att hyra dem. Om de tillfälliga lokalerna däremot planeras att stå på platsen under en längre tid kan det vara mer fördelaktigt att köpa dem. Det modulföretag som ni väljer för tillverkning och leverans av just era tillfälliga lokaler kan svara på frågor kring när det passar bättre att köpa modulerna istället för att hyra. Det finns olika företag som inriktar sig på den här typen av verksamhet. PCS Modulsystem är ett företag som finns på flera orter i landet och de har stor erfarenhet av att leverera tillfälliga lokaler i form av modulsystem.

Lokalerna ska uppfylla både era och samhällets krav

Det går att ställa höga krav på modulsystemen. De ska uppfylla de byggnormer som finns och även alla krav som ställs när det gäller energiförbrukning och miljö. Lokaler baserade på modulsystem är helt enkelt minst lika bra som permanenta byggnader. För att lokalerna ska passa just de behov som finns för den aktuella verksamheten kan de skräddarsys utifrån vad de ska användas till. Det går att få allt från kreativa miljöer för lek och lärande som passar förskolan till vårdlokaler med de krav på avskildhet och patientsäkerhet som sådana lokaler ställer. Även moduler som passar för boende eller föreningslokaler går att få