Olja under tryck

Olja under tryck

Hydraulik handlar om trycksatta vätskor, det kan vara vatten eller olja, som används inom industrin för olika processer. Pneumatik är samma sak, men då gäller det luft. En kompressor komprimerar gas och har den sedan för att spruta ut den under tryck. Både hydraulik och pneumatik brukar sägas vara en kontrollerad överföring av trycksatt energi. Man behöver inte vara tekniker för att förstå principen. Industri, lyftkranar, verkstäder, ja det finns många branscher som behöver hydraulik och pneumatik. Anlita ett seriöst företag för ditt företags behov. Kanske behöver du lite ny utrustning till din anläggning. Länktips: http://www.gth.se/.

 

 

Hydraulsystem är vätska i rörelse

 

Själva ordet hydraulik kommer från grekiskans hydor, vatten, och aulo´s, rör. Ett hydraulsystem ingår i ett s.k. fluidsystem, som kan vara både vätska och gas. I en kompressor pressas gas ihop för att sedan pressas ut under tryck. Det finns pumpar som komprimerar luften och som man kan blåsa upp en luftmadrass med. Luft handlar om pneumatik. Även här är det rena grekiskan, för ordet pneuma betyder vind, andedräkt. Det finns företag som är specialister på både hydraulik och pneumatik, och du kan få hjälp med dina verkstadsuppgifter genom att de har den tekniska lösningen för dig och kan sälja utrustningen. Tveka inte, utan kontakta dem.

 

Kompressorer är en del av vardagen

 

Inom verkstadsindustrin används kompressorer dagligen. När vi tänker på en kompressor för till exempel att blåsa upp en luftmadrass, tänker vi på en bullrande maskin, som bara används under en kort stund. Men inom industrin vistas man i buller mer eller mindre konstant. Därför har man nu konstruerat tysta kompressorer, så att man till och med kan stå i närheten av dem och arbeta. Kanske vill du köpa just en sådan. Ta del av nyheter och finesser när du anlitar ett företag som är experter på hydraulik och pneumatik.