Personlig assistans är mer än vård och omsorg

För den som är i behov av personlig assistans finns det idag många olika bolag att välja på, stora som små. Vem som helst kan inte få personlig assistans. För att få personlig assistans måste du vara berättigad. Det kan vara genom att du uppfyller kraven för Lagen om särskilt stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade eller enligt Socialtjänstlagen. Har du väl beviljats personlig assistans har du rätt att själv välja anordnare. Är du osäker på om du är berättigad kan du kontakta Försäkringskassan eller socialförvaltningen i din kommun.

 

 

Hur fungerar det?

Personliga assistenter ger dig möjlighet att leva ett liv så snarlikt andras även om du har en funktionsvariation. En personlig assistent stöttar dig med de saker i livet som du inte klarar av själv samtidigt som de låter dig vara så självständig som möjligt. Har du rätt till över 20 timmars assistans ansvarar Försäkringskassan för assistansen. Är det under 20 timmar är det kommunen som är huvudman. Oavsett vem som är huvudmannen har du rätt att välja anordnare enligt Lagen om Valfrihet (LOV). Du har rätt till en personlig assistent fram tills du fyllt 65 år med få undantag.

 

När du vill hitta personliga assistenter i Skåne

Skåne är stort och det finns många assistansbolag. En del är helt privatägda, andra drivs som kooperativ och sen finns det även assistans i kommunal regi. Det finns även möjlighet att du själv anställer personlig assistent. När det kommer till personlig assistans i Skåne är ett guldkorn https://furubodaassistans.se/ som finns både i Skåne och Blekinge. Du får hjälp med att hitta de assistenter som passar dig. Det är ju trots allt personer som du förmodligen ska umgås med ofta. Tänk på att du alltid ska ha rätt att säga till om hur du vill att assistansen ska gå till. Målet är din självständighet på dina villkor.