Spara tid med effektiv kontering

19 februari 2022 Lily Hansen

editorial

Kontering är någonting som du aldrig kan komma undan om du är egenföretagare. Eller anställd av ett företag för att sköta bokföringen. Det är nämligen en del av just själva bokföringen. Den som handlar om att föra in inkomster och utgifter i ett system för att få en bild av hur det går för verksamheten egentligen. Det är ju viktigt att veta att kostnaderna inte överstiger intäkterna. För då är verksamheten i fara. Och det vill man ju såklart veta i god tid.

Om man inte brukar allvar eller är noggrann med sin kontering så utsätter man därför hela verksamheten för stora risker. Det inkluderar naturligtvis alla anställda som går sina jobb förlorade om företaget skulle gå så dåligt att det försätts i konkurs. Alla sådana siffror rörande ekonomin är dock förstås svårt att hålla i huvudet. Det är därför det är viktigt att dokumentera sin bokföring kontinuerligt. Dessutom måste siffrorna redovisas för Skatteverket.

 

kontering

Tid är pengar

I den där bokföringen ingår som sagt momentet att kontera. Det går alltså inte att komma från. Med andra ord måste du försäkra dig om minst två saker för att konteringen ska bli genomförd. Och för att den ska bli genomförd korrekt. Dels måste du se till att kompetensen finns i verksamheten. Att någon som kan det där med siffror har som arbetsuppgift att kontera och bokföra. Om du inte gör det själv förstås. Men då sitter du själv på kompetensen.

Det andra som behövs är ett smart system som underlättar konteringen. Att sitta och skriva för hand i bankböcker och häfta in kvitton i fysiska pärmar tillhör dåtiden. För en effektiv kontering kan du därför behöva kontakta en utomstående aktör som kan leverera ett bra system för ändamålet. På ett sådant sätt kommer du att kunna spara oceaner av tid. Och tid är som bekant pengar.

Fler nyheter