Besiktning av träd i Lund

28 april 2021 william eriksson

Skåne är ett grönt och vackert landskap som är mer öppet än de flesta andra. Här trängs sädesfälten i alla färger och former, och skogarna är få. Men precis som i alla andra delar av landet så finns det ändå en hel del träd i skogspartier, längs med vägar, i parker och trädgårdar. Träden är en mycket viktig del för både djur och natur. Och även för en hel del andra bra saker som rening av luften, värme med hjälp av ved och byggnadsmaterial.

Träd är alltså helt enkelt något som behövs, och som dessutom behöver omvårdnad av olika slag. Precis som alla levande ting kan träd bli sjuka, skadas och helt enkelt bli gamla och skröpliga. Det är där som en trädbesiktning i Lund utförd av exempelvis https://www.aliasarborist.se/traedbesiktning/traedbesiktning-lund, kommer in i bilden. Någon som kan bedöma hur trädets mående ligger till, helt enkelt.  

En grön doktor

Man skulle kunna säga att en arborist är som en grön doktor. För yrket går ut på att se till att träd mår bra och att göra åtgärder för att bedöma träds mående, och även fälla de träd som inte mår bra. I en stad som Lund är det något som är mycket viktigt, eftersom det finns många träd i staden, och ett fallande träd, eller gren, kan orsaka mycket stor skada. Såväl på människa som på egendom. Det är alltså viktigt att ta reda på hur trädet mår och om det är något allvarligt.

Träd kan bli påverkade av ohälsosamma ämnen i luften och i marken. Det kan även påverka ifall marken är mycket våt där trädet står, ifall det är en sort som inte tycker om blöta fötter. Men det kan även vara hög ålder eller någon parasit eller djur som skadar trädet allvarligt. Då kan det behöva fällas för att inte orsaka någon skada.  

Fler nyheter