Företagslokaler och kontorslokaler kan behöva en virussanering

20 juli 2021 Lily Hansen

Det finns olika anledningar till att en lokal behöver saneras. Det kan röra sig om en bekräftad smitta eller misstanke om att en smittad person har befunnit sig i lokalen. En virussanering kan utföras på lite olika sätt beroende på vad som lämpar sig bäst vid just det tillfället. Den som utför en sanering behöver ha utbildning för att allt skall gå rätt till så ett företag bör alltid anlitas. Då får du även svar på alla dina frågor, 

Vid misstanke om smitta är det av största vikt att så fort som möjligt se till så att smittan inte förs vidare. Det kan vara lätt att tro att smitta bara förekommer inom hälso- och sjukvård och då glöms företagslokaler och kontorslokaler lätt bort. Även om många arbetar mycket hemifrån så är det viktigt att hålla alla lokaler fria från att föra eventuell smitta vidare. Vi vet ju alla hur smittsamt kräksjuka och influensa är. 

 

 

Viktigt att saneringen går till på rätt sätt

De medel som används får inte vara hälsofarliga och för att få mer information om detta så bör en lämplig firma kontaktas när det är dags för en virussanering. Ett av medlen som används är Virkon som har dokumenterad effekt mot alla virusfamiljer. Det används även alkoholbaserad ytdesinfektion som är effektiv mot svamp, virus med hölje samt de flesta bakterier. 

Att virussanera på egen hand kan vara svårt och det är lätt att göra fel så att smittan oavsiktligt förs vidare. All rengöring måste ske mekaniskt, det räcker inte med att bara spraya medel på ytorna. Korrekt utrustning måste dessutom användas av personen som utför saneringen för att skydda sig själv och andra. Ångor i höga halter kan irritera luftvägar och ge huvudvärk, illamående och trötthet. Om man gör saneringen när den behövs kan man bromsa spridningen av smitta. 

Fler nyheter